Unbenanntes Dokument

3-ROČNÁ ZÁRUKA NA VŠETKY
STROJE CUB CADET

Využite výhody 3-ročnej záruky pri kúpe zariadenia Cub Cadet!

3-ročná záruka platí podľa záručných podmienok spoločnosti MTD Products AG.
Viac informácií si vyžiadajte u svojho autorizovaného predajcu.

* Záruka výrobcu MTD Products AG, obmedzené dodatočné plnenie podľa záručných podmienok
(pozri naše záručné podmienky na www.cubcadet.eu)

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube