ZAHRADNÍ PROGRAM 2016      BEZ NÁMAHY / ROBOTICKÁ SEKAČKA       RYCHLÁ INSTALACE
Unbenanntes Dokument

RÝCHLA INŠTALÁCIA

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A NAPROGRAMOVANIE

Každá záhrada je iná. Buď je trávnik celistvý, alebo rozdelený, alebo sa musia pokosiť vedľajšie plochy, ktoré sú oddelené od hlavnej zóny. Modely kosačky
Cub Cadet Lawnkeeper sa ľahko prispôsobia rôznym typom trávnikov.

Příklad: Pouze hlavní zóna

Príklad: Hlavná zóna a vedľajšia zóna

Príklad: Hlavná zóna a oddelená zóna

Součást dodávky

Jednoduchá inštalácia

Jednoduché jednorazové nastavenie

Pripravená na prevádzku!

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

NAVIGUJTE SVOJ LAWNKEEPER DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM ALEBO SMARTFÓNOM
(súčasť dodávky pri Lawnkeeper 1800 – voliteľne pri Lawnkeeper 600 a 3000)

Pomocou diaľkového ovládania alebo pomocou aplikácie vo vašom smartfóne môžete ľahko nasmerovať svoj Lawnkeeper
do oddelenej zóny, urobiť manuálne kosenie v ťažko prístupných miestach alebo v prípade potreby navigovať kosačku
do základnej stanice.